Wij helpen u van
uw asbesthoudende
daken af

Heb ik recht op een subsidieregeling van de overheid?
Direct contact? ⁠⁠⁠0641176007

Gezondheidsrisico’s

Hoewel asbest sinds 1993 verboden is vindt er nog steeds blootstelling plaats. In Nederland zijn in de vorige eeuw ongeveer acht miljoen ton asbesthoudende producten geproduceerd en gebruikt, veelal als asbestcementproducten in de bouw, maar ook in een groot aantal andere toepassingen. Omdat asbest op zo’n grote schaal is toegepast betekent dit dat in bijna ieder gebouw van 25 jaar en ouder er wel asbest is gebruikt. Dit asbest vormt niet direct een gevaar, mits het niet bewerkt wordt of blootgesteld wordt aan de buitenlucht waardoor het kan verweren en er losse vezels vrijkomen. Wanneer asbest bewerkt wordt door klussen, renovatie of sloop komen er losse asbestvezels vrij. Wie rechtsstreek blootgesteld wordt aan deze asbestvezels, loopt grote gezondheidsrisico’s door asbest. De meest voorkomende asbestziekten zijn asbestose (stoflongen) en mesothelioom (longvlies- en borstvlieskanker).

 

Asbestose (stoflongen)

De losse asbestvezels die vrijkomen zijn zo klein dat ze voor het blote oog niet zichtbaar zijn. Wanneer de losse asbestvezels worden ingeademd dringen ze tot diep in de longen door. Daar lopen zij vast in de longblaasjes. In de longblaasjes zitten microfagen (soort witte bloedcellen). Deze microfagen willen de asbestvezels opruimen. Daarbij scheiden ze enzymen af om de vezel af te breken. Maar omdat de asbestvezel nagenoeg onverwoestbaar is, lukt het de microfagen niet om de vezel af te breken. De enzymen beschadigen de wanden van de longblaasjes waardoor er littekenweefsel ontstaat. Hierdoor verliezen de longblaasjes aan elasticiteit en kunnen ze minder zuurstof opnemen. Gevolg is kortademigheid, pijnlijke longen met een droge hoest. Wanneer dit gebeurt spreken we over asbestose oftewel stoflongen.

 

Mesothelioom (longvlies- en borstvlieskanker)

Niet alle asbestvezels blijven in de longblaasjes hangen. Omdat de asbestvezels erg scherp en sterk zijn dringen sommige vezels door de longblaasjes heen en komen zo in het longvlies terecht of kunnen aan de wandel gaan en ook in het borst- of buikvlies terecht komen. Omdat het lichaam deze vezels niet kan opruimen en de scherpe vezels het borstvlies blijven irriteren ontstaan er chronische ontstekingen. Door deze overprikkeling veranderd er iets in de cellen: ze gaan zich sneller delen en scheiden vocht af. Dit is het begin van mesothelioom (longvlies- en borstvlieskanker).

 

De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven volgens de Gezondheidsraad jaarlijks naar schatting zo’n 1600 mensen aan de gevolgen van asbestziekten.

Rapport Gezondheidsraad: Asbest, risico’s van milieu en beroepsmatige blootstelling