Wij helpen u van
uw asbesthoudende
daken af

Heb ik recht op een subsidieregeling van de overheid?
Direct contact? ⁠⁠⁠0641176007

Bodemverontreiniging

Recent onderzoek heeft aangetoond dat door verwering van de asbestdaken, asbestvezels door regen en wind in de grond terecht komen. Door jarenlange blootstelling aan de elementen worden daken aangetast door verwering en erosie. Het beton waarvan de asbestplaten zijn gemaakt raakt aangetast en de asbestvezels komen vrij. Deze vezels kunnen door wind of regen in de bodem rondom het pand terecht komen. Hierdoor krijg je bodemverontreiniging door asbest.

 

Nederland telt ruim 120 miljoen vierkante meter aan asbestdaken. Driekwart daarvan is te vinden in de agrarische sector. Omdat de meeste asbestdaken op schuren geen dakgoten hebben stroomt het regenwater met de asbestvezels de grond in en leidt zo tot bodemverontreiniging. Rond de gebouwen met asbestdaken is de bodem tot 1 meter van het pand en tot een diepte van 10 centimeter vervuild.

 

De risico’s hiervan zijn groot. Vooral in de zomer wanneer het droog is stoft de grond waardoor de asbestvezels weer omhoog komen. Maar ook in andere jaargetijden loopt men de asbestvezels heel gemakkelijk naar binnen, waar ze vervolgens ingeademd kunnen worden. De concentratie asbestvezels kan flink oplopen in het kleine gebied rondom de schuren, omdat alle asbestvezels van een groot oppervlakte op een klein stukje grond terecht komen. Hoe hoger de concentratie asbestvezels, hoe groter het gezondheidsrisico voor mens en dier. Wanneer de concentratie de normen en veiligheidscriteria overschrijdt zal er overgegaan moeten worden tot bodemsanering. Aan bodemsanering zijn flinke kosten verbonden.