Wij helpen u van
uw asbesthoudende
daken af

Heb ik recht op een subsidieregeling van de overheid?
Direct contact? ⁠0641 176 007

Asbestvervuiling in helft gemeenten niet geregistreerd

In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten wordt asbestvervuiling niet geregistreerd in het landelijke systeem dat hiervoor is ingericht.
Eind vorig jaar was in 181 van de 393 gemeenten geen enkele asbestlocatie doorgegeven aan het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), zo blijkt uit gegevens die NU.nl via LocalFocus heeft ontvangen.

In het registratiesysteem worden met asbest vervuilde locaties bijgehouden. Alle betrokken partijen bij het vinden, verwijderen en onderzoeken van asbestvervuiling kunnen via het LAVS terugvinden waar eerdere vondsten van asbest zijn gedaan.

Het syteem is in 2012 ingevoerd, maar het gebruik ervan is nog niet verplicht. In de afgelopen jaren is de streefdatum voor registratieverplichting al een aantal keer opgeschoven. Momenteel wordt begin 2017 als streefdatum aangehouden.

Hoofdpijndossier
“Het is een kip en ei-verhaal”, zegt milieudeskundige Otto Hegeman. “Het registratiesysteem moet eerst goed gevuld zijn, maar het wordt pas gevuld als het verplicht is. Het is een hoofdpijndossier dat geen minister wil oppakken.”

Met name in Friesland en Limburg ontbreekt een overzicht van asbestlocaties; 80 procent van de Friese en 70 procent in Limburgse gemeenten vullen de gegevens nog niet in de database.

Bron: Nu.nl

Proefberekening maken

Wat zijn de afmetingen van uw stal? (1 van 3)

Lengte van de stal

Meet de langste zijde in meters van uw stal. Dit is gelijk aan de lengterichting van de nok.


Breedte van de stal

Meet de afstand tussen de nok en de goot. Deze waarde maal 2, mits beide zijden gelijk zijn.


Lengte van de nok

Meet de lengte van de nok in meters. Is de nok gelijk aan de lengte of breedte van de stal,
neem die waarde in meters over. Is de nok niet van asbest vul dan de waarde 0 in.


Lengte van de goot

Meet de lengte van de goot in meters rondom de gehele stal. Is de goot niet van asbest, of
niet aanwezig, vul dan de waarde 0 in.