Wij helpen u van
uw asbesthoudende
daken af

Heb ik recht op een subsidieregeling van de overheid?
Direct contact? ⁠⁠⁠0641176007

Subsidieregelingen asbestverwijdering

Meer weten over de subsidie asbest verwijdering? Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Om u tegemoet te komen in het verwijderen van uw asbestdaken, heeft de overheid een aantal subsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze subsidie asbest verwijdering en fiscale regelingen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Hieronder zetten we ze voor u op een rijtje.

 

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De subsidie bedraagt €4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. Het is dus raadzaam om de aanvraag op tijd in te dienen.

Lees meer over subsidieregeling verwijderen asbestdaken

 

MIA en VAMIL

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale regelingen die het aantrekkelijk maken om te investeren in milieuvriendelijke technieken. Deze fiscale regelingen zijn in het leven geroepen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en stimuleren het vervangen van asbestdaken en het investeren in milieuvriendelijke technieken op de daken zoals de aanschaf van zonnepanelen.

  • Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
  • De VAMIL biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

Lees meer over de MIA en VAMIL regelingen

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Vanuit het ministerie van Economische zaken kunt u fiscaal voordeel behalen door de asbestdaken te vervangen door zonnepanelen en daarmee te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) levert u gemiddeld 10% voordeel op.
Lees meer over de regeling EIA

 

Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs

In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De provinciale stimuleringsmaatregelen Asbest eraf, zonnepanelen erop is verlengd tot en met 31 oktober 2016.
Lees meer Asbest eraf, zonnepanelen erop

 

Deze subsidie asbest verwijdering en fiscale regelingen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Wij zullen samen met u kijken op welke wijze we het meeste voordeel uit de subsidies en fiscale regelingen kunnen halen.

 

Wilt u weten op hoeveel subsidies u recht heeft, wat het u gaat kosten en wat de terugverdientijd is? Vul dan snel het rekenmodel in!