Wij helpen u van
uw asbesthoudende
daken af

Heb ik recht op een subsidieregeling van de overheid?
Direct contact? ⁠⁠⁠0641176007

10 redenen om uw asbestdak te vervangen

Vanaf 2024 worden asbestdaken verboden in Nederland. Uw asbestdak vervangen, u ontkomt er niet aan. De vraag is dus: wanneer laat u de daken vervangen? Wij pleiten er voor om het zo snel mogelijk te doen, want hoe langer u wacht, hoe meer risicos eraan kleven en hoe duurder het kan worden.

 

1. Lekkages door verwering

Tot 1993 werd er veelvuldig gewerkt met golfplaten en dakleien waar asbest in verwerkt is.
Dit betekent dat de asbestdaken in Nederland minstens 22 jaar oud zijn en de meesten nog ouder. De technische levensduur van een golfplaat of daklei is tussen de 25 en 30 jaar, daarna worden de platen bros en ontstaan breuken en mosvorming en vindt verwering plaats. Gebroken asbestplaten mag u niet zelf repareren en/of vervangen, wat erop neerkomt dat u met steeds meer lekkages en schade aan uw dak te maken krijgt.

 

2. Stormschade

Verweerde dakleien en golfplaten verhogen ook het risico op stormschade. Ook hierbij geldt dat u geen reparaties mag uitvoeren aan de gebroken of aangetaste asbestplaten. Daar komt bij dat er door een storm stukken dakbedekking worden aangetast en overal terecht kunnen komen, inclusief de asbestvezels die vrijkomen.

 

3. Vraag groter dan aanbod

Er is in Nederland zoveel asbesthoudend dak (ruim 120 miljoen vierkante meter) dat alle saneerders in Nederland hier voltijd mee aan de slag kunnen en het dan nog niet voor 2024 weg is. Dit zal leiden tot prijsstijgingen in de markt, vooral wanneer de deadline van 2024 nadert.

 

4. Boete/dwangsom

Wie na 2024 nog een asbestdak heeft, wordt met een dwangsom van de gemeente alsnog gedwongen om het asbest te laten verwijderen.

 

5. Bodemverontreiniging

Recent onderzoek heeft aangetoond dat door verwering van de asbestgolfplaten en dakleien asbestvezels vrijkomen. Omdat de meeste asbestdaken op schuren geen dakgoten hebben, stroomt het regenwater met de asbestvezels de grond in en leidt zo tot bodemverontreiniging. Aan bodemsanering zijn flinke kosten verbonden.
Bodemverontreiniging door uitspoeling van asbestdaken

 

6. Extra hoge kosten brand-, opstal- en milieuverzekeringen

Heeft u een opstalverzekering, dan heeft de verzekeraar u ongetwijfeld gevraagd wat voor dak er op uw schuur ligt. Is dit een asbesthoudend dak, dan betaalt u meer premie.
Mocht het onverhoopt gebeuren dat u met brand te maken krijgt, dan moet u rekening houden met extra hoge kosten. Na een brand moeten naast de herstelkosten, ook kosten worden gemaakt voor het opruimen van de afgebrande resten, dit wordt opgenomen in een opstalverzekering. Daarnaast is er het risico dat de asbestdeeltjes door brand bij derden komen en/of het milieu aantasten. Dan is een milieuschadeverzekering inclusief asbestdekking wenselijk. Te allen tijde geldt dat bij brand de verantwoordelijkheid bij de (asbest)eigenaar ligt, om asbestdeeltjes op te ruimen die bij een brand zijn vrijgekomen. Zorg ervoor dat u dit goed gedekt heeft, anders kunnen er flinke kosten bij komen. De beste dekking is uiteraard saneren.

 

7. Hoge kosten en aansprakelijkheid bij brand

Als er brand is, kunnen omwonenden en de gemeente u aansprakelijk stellen voor de door hun geleden schade. Dit kan op basis van de Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming of Woningwet. Door de brand ontstaat een gevaarlijke situatie voor de omgeving. De asbestdeeltjes verspreiden zich en de omgeving moet nauwgezet gereinigd worden. De gemeente draagt zorg voor het opruimen van de asbestdeeltjes. Voor de gemaakte kosten heeft de gemeente de mogelijkheid om deze te verhalen op de eigenaar van het pand.

 

8. Subsidies

Per 4 januari 2016 is er een subsidie beschikbaar. Deze subsidie is met de laatste wijzigingen in acht genomen, beschikbaar tot 31 december 2019. Of er daarna een nieuwe subsidiepot beschikbaar wordt gesteld is niet met zekerheid te zeggen. Wat we wel weten is dat voor deze subsidies geldt: op = op. Asbestdak vervangen met gebruik van een subsidie? Wacht dan niet te lang.
Subsidieregeling asbestverwijdering

 

9. Strenge eisen

U mag het asbest niet zelf saneren, dit moet altijd gebeuren door een gecertificeerde partij, deze regels gaan niet veranderen. Met het oog op de trend van strengere milieu en gezondheidseisen, zal dit in de toekomst alleen nog maar verder worden aangescherpt.

 

10. Opnemen in bedrijfsvoering

U kunt uw sanering nu plannen en wordt niet voor een voldongen feit gesteld door lekkage, brand of een aanschrijving. Hierdoor is de impact van de sanering op de bedrijfsvoering beperkter. Laat uw asbestdak vervangen in ieder geval voor 2024, om grote impact binnen uw bedrijf te voorkomen.

 

Kortom: hoe eerder u het asbest laat verwijderen met de beschikbare subsidies en hoe eerder u een duurzaam alternatief plaatst (bijv. zonnepanelen met een stimuleringsmaatregel), hoe eerder u het rendement heeft terugverdiend.

Uw asbestdak vervangen? Wij helpen u graag! Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.